ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ , ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΥΟΝΕΤ – ΑΔΑ: ΨΖΓΛ46907Θ-ΦΣΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ , ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΥΟΝΕΤ
Ημερομηνία: 18/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 12:27:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΓΛ46907Θ-ΦΣΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου