Π10Θ23-2023 – ΑΔΑ: ΨΒΚΖ46907Θ-7Α9

Θέμα: Π10Θ23-2023
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:35:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΚΖ46907Θ-7Α9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου