Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΤΝΗ46907Θ-Ρ15

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:30:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝΗ46907Θ-Ρ15
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου