ΧΕ-617 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 680/2022 – ΑΔΑ: ΨΘΓ946907Θ-ΚΨΣ

Θέμα: ΧΕ-617 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 680/2022
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 14:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓ946907Θ-ΚΨΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου