ΧΕ-577 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΣΡ346907Θ-6ΒΨ

Θέμα: ΧΕ-577 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡ346907Θ-6ΒΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου