Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣΗΗ46907Θ-ΩΛΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 12:21:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΗΗ46907Θ-ΩΛΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου