Π11Θ6-2023 – ΑΔΑ: ΨΡΒΞ46907Θ-ΕΩΒ

Θέμα: Π11Θ6-2023
Ημερομηνία: 26/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 13:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΒΞ46907Θ-ΕΩΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου