ΧΕ-661 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΨ3946907Θ-0ΚΕ

Θέμα: ΧΕ-661 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ3946907Θ-0ΚΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου