Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ, ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΠΟΓΡ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤ.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠ6346907Θ-Σ4Υ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ, ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BIC, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΠΟΓΡ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΡΜΠΟΝ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤ.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 13:49:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ6346907Θ-Σ4Υ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου