Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «INSTYLAN» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΩΡΦ46907Θ-Κ1Ξ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «INSTYLAN» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:18:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡΦ46907Θ-Κ1Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου