Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩΔ546907Θ-Η31

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 10:12:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔ546907Θ-Η31
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου