ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΩΑ546907Θ-ΗΕΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 09:00:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑ546907Θ-ΗΕΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου