Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩ6Ρ46907Θ-29Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2023 12:24:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ6Ρ46907Θ-29Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου