Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1050/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩ6Π46907Θ-Α9Χ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1050/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:58:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ6Π46907Θ-Α9Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου