Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 107/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΒΔ46907Θ-6ΞΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 107/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 09:55:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΒΔ46907Θ-6ΞΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου