Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΩΞ46907Θ-ΠΒ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 12:24:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΞ46907Θ-ΠΒ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου