Π10ΘΕΗΔ4-2023 – ΑΔΑ: ΨΛΕΕ46907Θ-Υ20

Θέμα: Π10ΘΕΗΔ4-2023
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 08:23:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕΕ46907Θ-Υ20
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου