Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.64 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛΑΩ46907Θ-ΗΩΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.64 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 09:14:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΑΩ46907Θ-ΗΩΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου