Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΛ5246907Θ-8Β0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/05/2023 07:52:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ5246907Θ-8Β0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου