Π10Θ7-2023 – ΑΔΑ: ΨΚΠΒ46907Θ-Ε5Ρ

Θέμα: Π10Θ7-2023
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:21:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΠΒ46907Θ-Ε5Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου