Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 330/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΙΗ46907Θ-9ΟΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 330/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 07:49:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΙΗ46907Θ-9ΟΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου