Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΧΕ46907Θ-ΕΕΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 12:14:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΧΕ46907Θ-ΕΕΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου