ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ. 333/2023 ΠΡΑΞΗ – ΑΔΑ: ΨΙΜ346907Θ-ΟΔΧ

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ. 333/2023 ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2023 08:22:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΜ346907Θ-ΟΔΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου