Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1122/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΧΚ46907Θ-ΦΘ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1122/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 13:54:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΧΚ46907Θ-ΦΘ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου