ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ – ΑΔΑ: ΨΗ5Φ46907Θ-ΝΜΓ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 4 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟVA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ημερομηνία: 08/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2024 11:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5Φ46907Θ-ΝΜΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου