ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΓΡΑΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46907Θ-ΠΥΓ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΓΡΑΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημερομηνία: 26/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/05/2023 13:43:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46907Θ-ΠΥΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου