ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ "," ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ " & " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΕ5Ζ46907Θ-ΗΗΠ

Θέμα: ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ "," ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ " & " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 10:12:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ5Ζ46907Θ-ΗΗΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου