Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕ0Ν46907Θ-ΡΝ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2023 13:48:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ0Ν46907Θ-ΡΝ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου