Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 291/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΔΤΦ46907Θ-4Ψ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 291/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 11:33:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤΦ46907Θ-4Ψ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου