Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΔΝΘ46907Θ-Ψ5Σ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/05/2023 10:19:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΝΘ46907Θ-Ψ5Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου