ΧΕ-657 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022 & XE 190/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΚΚ46907Θ-ΑΚΨ

Θέμα: ΧΕ-657 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1530/2022 & XE 190/2023
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΚ46907Θ-ΑΚΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου