ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΑΔΑ: ΨΔΙ646907Θ-9ΤΤ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΛΥΣΗ
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 08:47:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΙ646907Θ-9ΤΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου