ΧΕ-698 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2& Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2097/22) ,CLAW A 21 (12751.8),CLAW Β ‘ 21 (7963.1),REBATE A 2021 (544.72) – ΑΔΑ: ΨΧΧ246907Θ-ΗΕ1

Θέμα: ΧΕ-698 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2& Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2097/22) ,CLAW A 21 (12751.8),CLAW Β ‘ 21 (7963.1),REBATE A 2021 (544.72)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧ246907Θ-ΗΕ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου