Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ 18G» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΑΠ746907Θ-ΚΜΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΛΗ 18G» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:13:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΠ746907Θ-ΚΜΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου