ΧΕ-592 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ9ΓΥ46907Θ-69Ι

Θέμα: ΧΕ-592 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:45:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΥ46907Θ-69Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου