ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: Ψ8ΣΧ46907Θ-ΔΞ6

Θέμα: ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 10:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΧ46907Θ-ΔΞ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου