ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΘ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΚΑΠΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: Ψ8ΨΥ46907Θ-25Μ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΘ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΚΑΠΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 12:43:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΨΥ46907Θ-25Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου