ΧΕ-693 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2089/2022) ,CLAWBACK A 2021 (40486.48), CLAWBACK Β ‘ 2021 (925.39) – ΑΔΑ: Ψ8Μ346907Θ-Θ4Β

Θέμα: ΧΕ-693 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2089/2022) ,CLAWBACK A 2021 (40486.48), CLAWBACK Β ‘ 2021 (925.39)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Μ346907Θ-Θ4Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου