ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 106 – ΑΔΑ: Ψ7Γ546907Θ-ΕΣΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ2 ΑΚΤΙΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 1 ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 106
Ημερομηνία: 31/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2023 11:09:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Γ546907Θ-ΕΣΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου