Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 70/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6Κ946907Θ-1ΣΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 70/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 11:11:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Κ946907Θ-1ΣΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου