ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4& Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2099/22) , CLAW A 21 (3188.42), CLAW Β ’21 (1788.32), R. A 21 (17.94), R. B 21 (12.06), R. Γ’ 21 (9.66), R.Δ’ 21 (11.92) – ΑΔΑ: Ψ5ΡΩ46907Θ-3ΟΑ

Θέμα: ΧΕ-703 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4& Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2099/22) , CLAW A 21 (3188.42), CLAW Β ’21 (1788.32), R. A 21 (17.94), R. B 21 (12.06), R. Γ’ 21 (9.66), R.Δ’ 21 (11.92)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:02:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΩ46907Θ-3ΟΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου