ΧΕ-593 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1221/2022 – ΑΔΑ: Ψ3ΦΔ46907Θ-ΦΩΜ

Θέμα: ΧΕ-593 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1221/2022
Ημερομηνία: 03/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:18:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΔ46907Θ-ΦΩΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου