ΧΕ-692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11&Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2088/2022) ,CLAWBACK A 2021 (36946.32), REBATE Δ’ 2021 (700.87) – ΑΔΑ: Ψ31Φ46907Θ-2ΑΑ

Θέμα: ΧΕ-692 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11&Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2088/2022) ,CLAWBACK A 2021 (36946.32), REBATE Δ’ 2021 (700.87)
Ημερομηνία: 11/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 09:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ31Φ46907Θ-2ΑΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου