Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΞΛ46907Θ-ΑΧ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2023 12:42:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΛ46907Θ-ΑΧ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου