ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ΓΝ ΚΥΜΗΣ _ ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ2ΤΞ46907Θ-9ΞΣ

Θέμα: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ΓΝ ΚΥΜΗΣ _ ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 10:31:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΞ46907Θ-9ΞΣ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου