Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.109/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ26Ο46907Θ-8ΞΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.109/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 23/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2023 13:28:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ26Ο46907Θ-8ΞΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου