Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ1ΣΨ46907Θ-Ξ4Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 79/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2023 10:08:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΨ46907Θ-Ξ4Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου