ΧΕ-709 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2087/2022 ) , CLAWBACK A 2021 (1678.9), REBATE A 2021 (15.07), REBATE B 2021 (15.91) – ΑΔΑ: Ψ1Λ146907Θ-3ΒΜ

Θέμα: ΧΕ-709 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2087/2022 ) , CLAWBACK A 2021 (1678.9), REBATE A 2021 (15.07), REBATE B 2021 (15.91)
Ημερομηνία: 12/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ146907Θ-3ΒΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου