ΧΕ-814 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ1ΑΦ46907Θ-Κ61

Θέμα: ΧΕ-814 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:40:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΦ46907Θ-Κ61
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου