Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1050/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ14Χ46907Θ-0Ι6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1050/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/05/2023 08:56:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14Χ46907Θ-0Ι6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου